Zupa dnia | Soup of the day

serwowana w tygodniu od 12.00 do 16.00, więcej informacji w zakładce Lunche | served from monday till friday, more info in lunches